Partners in Development Foundation


What We Do

Hoʻoulu a hoʻolako ʻo Partners in Development Foundation i nā ʻohana me nā kaiāulu e loaʻa ka lei o ka lanakila a e lawelawe pono ma o ka moʻomeheu a me ka mauli ola Hawaiʻi. To inspire and equip families and communities for success and service using timeless Native Hawaiian values and traditions.

Cause Areas

Environment,Education,Community,Basic Needs

Featured Video

Get In TouchTax Status

Partners in Development Foundation

Volunteer Opportunities