Kilohana Elem School

Kamehameha V Highway
Kaunakakai, HI 96748

808.774.8400
https://www.kilohana.k12.hi.us/