Wailuku Elem School

355 South High Street
Wailuku, HI 96793

808.727.5500
http://wailuku.k12.hi.us